(0515) 579 813 reinboge@degreiden.nl

De Reinbôge

De Reinbôge is een kleine plattelandsschool met 40  leerlingen. De kinderen komen uit het dorp zelf.

Dat de school ‘De Reinbôge’ heet is goed te zien! Frisse kleuren sieren het schoolgebouw en geven het een vrolijke aanblik. Ook van binnen is de school fris, kleurig en gezellig.

De school is gebouwd in 1987 en is in 2010 uitgebouwd tot de “Brede school”. Partners in de brede school zijn peuterspeelzaal “It Pjuttehonk” van de stichting Kids First en de schoolbieb.

Basisschool “De Reinbôge” telt vier lokalen en heeft een ruime centraal gelegen gemeenschapsruimte. Er is een ruime keuken, met “stamtafel” + ICT hoek, een directiekamer, een IB-kamer en een teamkamer. Deze ruimtes zijn breed inzetbaar. Het onderwijs op “De Reinbôge” is van voldoende kwaliteit.         
“De Reinboge” is één van de 11 scholen van de Stichting CBO de Greiden.

We nodigen u van harte uit rond te kijken op onze website!

Documenten

Documenten

Hier vindt u belangrijke documenten: 03IB Schooljaarverslag 2018- 2019 03IB Jaarplan 2019-2020 03IB Schoolplan 2019-2023 3 Veiligheidsbeleid CBO De Greiden definitief versie 16 juni 2015 Protocol school en scheiding Meldcode huiselijk geweld 2019 CBO De Greiden met...

De OR

De OR

De leden van de ouderraad hebben een organiserende, ondersteunende en adviserende rol naar het team en MR. In de praktijk betekent dit dat zij bij allerlei activiteiten betrokken zijn. Denk maar aan zaken als verschillende vieringen, hand- en spandiensten voor de...

De MR

De MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De oudergeleding bestaat uit Richard Teppema (voorzitter) en Jetske Dijkstra. Namens het personeel zitten Titia Rinia en Fokeline Walburg in de MR. De MR houdt zich bezig met het beleid...

Schoolgids

Schoolgids

Deze schoolgids geeft informatie aan ouders, zowel aan nieuwe als aan ouders die al kinderen op school hebben. Aan nieuwe ouders, zodat zij weten wat ze kunnen verwachten. Aan ouders die al kinderen op school hebben, leggen we verantwoording af voor onze manier van...

Team

Team

  Linda de Boer Johanna Popkema Yke Bontekoe Anneke Sieperda Titia Rinia Fokeline Walburg Ida Hallema Geertina Nota         Directeur Intern Begeleider Leerlingenzorg Leerkracht groep 1 en 2 Leerkracht groep 1 en 2 Leerkracht groep 3, 4 en 5...

Visie en missie

Visie en missie

Basisschool “de Oanrin” is een ontmoetingsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Ontmoeting is het centrale woord. Verschillende identiteiten ontmoeten elkaar daar. We nodigen daarbij iedere leerling, ieder leerkracht en iedere ouder uit om zijn of haar...