(0515) 579 813 reinboge@degreiden.nl

 De Reinbôge

De Reinbôge is een kleine plattelandsschool met 37 leerlingen. De kinderen komen uit het dorp of uit een naast gelegen plaats.

Dat de school ‘De Reinbôge’ heet is goed te zien! Frisse kleuren sieren het schoolgebouw en geven het een vrolijke aanblik. Ook van binnen is de school fris, kleurig en gezellig.

De school is gebouwd in 1987 en is in 2010 uitgebouwd tot de “Brede school”. Partners in de brede school zijn peuterspeelzaal “It Pjuttehonk” van de stichting Kids First en de schoolbieb.

De school is het middelpunt van het dorp. Kinderen spelen jong en oud met elkaar. Voor, tijdens en na schooltijd. Het plein wordt intensief gebruikt.

 

Basisschool “De Reinbôge” telt vier lokalen en heeft een ruime centraal gelegen gemeenschapsruimte. Er is een ruime keuken, met “stamtafel” + ICT hoek, een directiekamer, een IB-kamer en een teamkamer. Deze ruimtes zijn breed inzetbaar. Het onderwijs op “De Reinbôge” is van voldoende kwaliteit.         
“De Reinboge” is één van de 8 scholen van de Stichting CBO de Greiden.

We nodigen u van harte uit rond te kijken op onze website!

Onderwijsgroep WIIS

Onderwijsgroep WIIS

Palludara en De Greiden samen Wiis BOLSWARD – Het nieuwe jaar vormde het startschot van Wiis, de onderwijsgroep die ontstond door een fusie van de voormalige stichtingen Palludara en CBO De Greiden. Op donderdag 11 januari werd er een feestelijke nieuwjaarsborrel...

Gezonde school

Gezonde school

Wat houdt de gezonde school in? Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak helpt de school hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van...

Beleidsstukken

Beleidsstukken

Klachtenregeling CBO De Greiden INFORMATIE Verzekeringen 2019 Protocol school en scheiding Veiligheidsbeleid CBO De Greiden april 2023 Meldcode huiselijk geweld 2019 CBO De Greiden met afwegingskader definitief Gedragsprotocol versie DO 21-01-2020 (def) Kanjer...

Donateur worden

Donateur worden

Als donateur kunt u iets extra's doen voor de leerlingen van basisschool de Reinbôge te Tjerkwerd. Van uw donatie kan bijvoorbeeld een extra uitje met de klas worden georganiseerd, extra materiaal worden gekocht of het schoolplein worden aangepakt om de kinderen nog...

Documenten

Documenten

Hier vindt u belangrijke documenten: 03IB Schoolgids 2023-2024 03IB Schooljaarverslag 2022-2023 03IB Schoolplan 2023-2027 Jaarplan 2023-2024 CBS De Reinbôge SchoolOndersteuningsProfiel-De Reinboge 2023 Zorgprofiel Reinboge 2023-2024

De Ouderraad (OR)

De Ouderraad (OR)

De leden van de ouderraad hebben een organiserende, ondersteunende en adviserende rol naar het team en MR. In de praktijk betekent dit dat zij bij allerlei activiteiten betrokken zijn. Denk maar aan zaken als verschillende vieringen, hand- en spandiensten voor de...

De MR

De MR

De medezeggenschapsraad bestaat in het schooljaar 2023-2024 uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De oudergeleding bestaat uit Aukje Kootstra en Jetske Dijkstra. Namens het personeel zitten Titia Bekkema en Bernd Brugman in de MR. De MR houdt zich bezig met...

Schoolgids

Schoolgids

Deze schoolgids geeft informatie aan ouders, zowel aan nieuwe als aan ouders die al kinderen op school hebben. De school biedt geen voor- en na-schoolse opvang aan, maar in het dorp is wel een gastouder aanwezig. Zij vangt meerdere kinderen (leerlingen) op. Mocht u...

Team

Team

  Ons team bestaat uit: Linda de Boer   School tel.: 0515 - 579813 reinboge@degreiden.nl Bernd Brugman   berndbrugman@degreiden.nl Marriët Trip marriettrip@degreiden.nl Melanie Heins   melanieheins@degreiden.nl   Titia Bekkema  ...

Visie en missie

Visie en missie

Waar de school CBS de Reinbôge voor:  Motto:  De Reinbôge geeft je basisschooltijd KLEUR!!   Zoveel kinderen zoveel verschillen…. als de kleuren van de regenboog. Op de Reinbôge zien we de mogelijkheden en kansen van elk kind en geven we vanuit een palet met aan te...