(0515) 579 813 reinboge@degreiden.nl

De Reinbôge

De Reinbôge is een kleine plattelandsschool met 36  leerlingen. De kinderen komen uit het dorp zelf.

Dat de school ‘De Reinbôge’ heet is goed te zien! Frisse kleuren sieren het schoolgebouw en geven het een vrolijke aanblik. Ook van binnen is de school fris, kleurig en gezellig.

De school is gebouwd in 1987 en is in 2010 uitgebouwd tot de “Brede school”. Partners in de brede school zijn peuterspeelzaal “It Pjuttehonk” van de stichting Kids First en de schoolbieb.

Basisschool “De Reinbôge” telt vier lokalen en heeft een ruime centraal gelegen gemeenschapsruimte. Er is een ruime keuken, met “stamtafel” + ICT hoek, een directiekamer, een IB-kamer en een teamkamer. Deze ruimtes zijn breed inzetbaar. Het onderwijs op “De Reinbôge” is van voldoende kwaliteit.         
“De Reinboge” is één van de 11 scholen van de Stichting CBO de Greiden.

We nodigen u van harte uit rond te kijken op onze website!

Donateur worden

Donateur worden

Als donateur kunt u iets extra's doen voor de leerlingen van basisschool de Reinbôge te Tjerkwerd. Van uw donatie kan bijvoorbeeld een extra uitje met de klas worden georganiseerd, extra materiaal worden gekocht of het schoolplein worden aangepakt om de kinderen nog...

Documenten

Documenten

Hier vindt u belangrijke documenten: 03IB Jaarplan 2019-2020 03IB Schoolplan 2019-2023 3 Veiligheidsbeleid CBO De Greiden definitief versie 16 juni 2015 Protocol school en scheiding Meldcode huiselijk geweld 2019 CBO De Greiden met afwegingskader definitief...

De OR

De OR

De OR De leden van de ouderraad hebben een organiserende, ondersteunende en adviserende rol naar het team en MR. In de praktijk betekent dit dat zij bij allerlei activiteiten betrokken zijn. Denk maar aan zaken als verschillende vieringen, hand- en spandiensten voor...

De MR

De MR

De MR De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De oudergeleding bestaat uit Richard Teppema (voorzitter) en Jetske Dijkstra. Namens het personeel zitten Titia Rinia en Fokeline Walburg in de MR. De MR houdt zich bezig met het...

Schoolgids

Schoolgids

De Schoolgids Deze schoolgids geeft informatie aan ouders, zowel aan nieuwe als aan ouders die al kinderen op school hebben. Aan nieuwe ouders, zodat zij weten wat ze kunnen verwachten. Aan ouders die al kinderen op school hebben, leggen we verantwoording af voor onze...

Team

Team

Ons team bestaat uit: Linda de Boer School tel.: 0515—57 98 13 reinboge@degreiden.nl Ida de Groot idahallema@degreiden.nl   Bernd Brugman   berndbrugman@degreiden.nl Elske Kuipers elskekuipers@degreiden.nl Anneke Sieperda   annekesieperda@degreiden.nl...

Visie en missie

Visie en missie

Waar de school CBS de Reinbôge voor:  Motto:  De Reinbôge geeft je basisschooltijd KLEUR!!   Zoveel kinderen zoveel verschillen…. als de kleuren van de regenboog. Op de Reinbôge zien we de mogelijkheden en kansen van elk kind en geven we vanuit een palet met aan te...