(0515) 579 813 reinboge@degreiden.nl

 De Reinbôge

De Reinbôge is een kleine plattelandsschool met 49 leerlingen. De kinderen komen uit het dorp zelf. CBS de Reinbôge heeft twee locaties, namelijk ook een locatie in Exmorra. De locatie in Exmorra is zelfstandig, maar sluit haar deuren op 1 augustus 2022.

Dat de school ‘De Reinbôge’ heet is goed te zien! Frisse kleuren sieren het schoolgebouw en geven het een vrolijke aanblik. Ook van binnen is de school fris, kleurig en gezellig.

De school is gebouwd in 1987 en is in 2010 uitgebouwd tot de “Brede school”. Partners in de brede school zijn peuterspeelzaal “It Pjuttehonk” van de stichting Kids First en de schoolbieb.

Basisschool “De Reinbôge” telt vier lokalen en heeft een ruime centraal gelegen gemeenschapsruimte. Er is een ruime keuken, met “stamtafel” + ICT hoek, een directiekamer, een IB-kamer en een teamkamer. Deze ruimtes zijn breed inzetbaar. Het onderwijs op “De Reinbôge” is van voldoende kwaliteit.         
“De Reinboge” is één van de 11 scholen van de Stichting CBO de Greiden.

We nodigen u van harte uit rond te kijken op onze website!

Gezonde school

Gezonde school

Wat houdt de gezonde school in? Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak helpt de school hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van...

Beleidsstukken

Beleidsstukken

Klachtenregeling CBO De Greiden INFORMATIE Verzekeringen 2019 Protocol school en scheiding 3 Veiligheidsbeleid CBO De Greiden definitief versie 16 juni 2015 Meldcode huiselijk geweld 2019 CBO De Greiden met afwegingskader definitief Gedragsprotocol versie DO...

Donateur worden

Donateur worden

Als donateur kunt u iets extra's doen voor de leerlingen van basisschool de Reinbôge te Tjerkwerd. Van uw donatie kan bijvoorbeeld een extra uitje met de klas worden georganiseerd, extra materiaal worden gekocht of het schoolplein worden aangepakt om de kinderen nog...

Documenten

Documenten

Hier vindt u belangrijke documenten: 03IB Schoolplan 2019-2023 03IB Schooljaarverslag 2020- 2021 03IB Jaarplan 2021-2022 Protocol Onderwijs op afstand Zorgprofiel 2020-2021

De OR

De OR

De leden van de ouderraad hebben een organiserende, ondersteunende en adviserende rol naar het team en MR. In de praktijk betekent dit dat zij bij allerlei activiteiten betrokken zijn. Denk maar aan zaken als verschillende vieringen, hand- en spandiensten voor de...

De MR

De MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De oudergeleding bestaat uit Richard Teppema (voorzitter) en Jetske Dijkstra. Namens het personeel zitten Titia Rinia en Bernd Brugman in de MR. De MR houdt zich bezig met het beleid van...

Schoolgids

Schoolgids

Deze schoolgids geeft informatie aan ouders, zowel aan nieuwe als aan ouders die al kinderen op school hebben. Aan nieuwe ouders, zodat zij weten wat ze kunnen verwachten. Aan ouders die al kinderen op school hebben, leggen we verantwoording af voor onze manier van...

Team

Team

  Ons team bestaat uit: Linda de Boer   School tel.: 0515—57 98 13 reinboge@degreiden.nl Bernd Brugman   berndbrugman@degreiden.nl Elske Kuipers elskekuipers@degreiden.nl   Melanie Heins   melanieheins@degreiden.nl   Titia Rinia  ...

Visie en missie

Visie en missie

Waar de school CBS de Reinbôge voor:  Motto:  De Reinbôge geeft je basisschooltijd KLEUR!!   Zoveel kinderen zoveel verschillen…. als de kleuren van de regenboog. Op de Reinbôge zien we de mogelijkheden en kansen van elk kind en geven we vanuit een palet met aan te...