(0515) 579 813 reinboge@degreiden.nl


De leden van de ouderraad hebben een organiserende, ondersteunende en adviserende rol naar het team en MR. In de praktijk betekent dit dat zij bij allerlei activiteiten betrokken zijn.
Denk maar aan zaken als verschillende vieringen, hand- en spandiensten voor de leerkrachten, het doen van boodschappen voor diverse activiteiten. Elke tweede maandag na een vakantie vergadert de OR om 20.00 uur op school. Er schuift een teamlid aan bij deze vergadering.

De leden van de ouderraad zijn:
Jurjen Koehoorn, Lisette Kootstra, Sjors Witteveen, Richt Bakker en Elske van der Meulen.