(0515) 579 813 reinboge@degreiden.nl


De leden van de ouderraad hebben een organiserende, ondersteunende en adviserende rol naar het team en MR.
In de praktijk betekent dit dat zij bij allerlei activiteiten betrokken zijn.
Denk maar aan zaken als verschillende vieringen, hand- en spandiensten voor de leerkrachten, het doen van boodschappen voor diverse activiteiten.

De leden van de ouderraad zijn:
Hinke Ouderkerken (voorzitter), Jurjen Koehoorn, Lisette Kootstra, Sjors Witteveen en Elske van der Meulen