(0515) 579 813 reinboge@degreiden.nl

Het laatste nieuws lezen

Per 1 augustus 2021 is CBS de Oerdracht te Exmorra gefuseerd met CBS de Reinbôge. Beide locaties blijven het gehele schooljaar geopend. Per 1 augustus 2022 sluit CBS de Oerdracht, locatie Exmorra, haar deuren.