(0515) 579 813 reinboge@degreiden.nl

 Welkom op de site van CBS De Reinbôge

“De Reinbôge” is een kleine plattelandsschool met 49  leerlingen. De kinderen komen bijna allemaal uit het dorp zelf. Per 1 augustus 2021 is de Reinbôge gefuseerd met CBS de Oerdracht te Exmorra. Op de Reinbôge zitten 35 leerlingen en op de locatie in Exmorra 14 leerlingen.

Dat de school ‘De Reinbôge’ heet is goed te zien! Frisse kleuren sieren het schoolgebouw en geven het een vrolijke aanblik.
Ook van binnen is de school fris, kleurig en gezellig.

Snel praktische informatie bekijken