(0515) 579 813 reinboge@degreiden.nl

 Welkom op de site van CBS De Reinbôge, locatie Tjerkwerd

“De Reinbôge” is een kleine plattelandsschool met 53  leerlingen. De kinderen komen bijna allemaal uit het dorp zelf. Per 1 augustus 2021 is de Reinbôge gefuseerd met CBS de Oerdracht te Exmorra. Op de Reinbôge zitten 38 leerlingen en op de locatie in Exmorra 15 leerlingen.

Dat de school ‘De Reinbôge’ heet is goed te zien! Frisse kleuren sieren het schoolgebouw en geven het een vrolijke aanblik.
Ook van binnen is de school fris, kleurig en gezellig.

Snel praktische informatie bekijken