(0515) 579 813 reinboge@degreiden.nl
We werken op CBS de Reinbôge met een continurooster.
De schooldag begint om 8.30 uur en duurt tot 14.30 uur op de maan-, dins- en donderdag.
Op de woensdag zijn alle kinderen om 12.15 uur vrij en op de vrijdag groep 1 t/m 4 om 12.00 uur.

Groep 1 t/m 4:
Maandag: 8.30-14.30 uur
Dinsdag: 8.30-14.30 uur
Woensdag: 8.30-12.15 uur
Donderdag: 8.30-14.30 uur
Vrijdag: 8.30-12.00 uur

Groep 5 t/m 8:
Maandag: 8.30-14.30 uur
Dinsdag: 8.30-14.30 uur
Woensdag: 8.30-12.15 uur
Donderdag: 8.30-14.30 uur
Vrijdag: 8.30-14.30 uur


Toezicht voor schooltijd:
10 minuten voor half negen is er toezicht aanwezig op het schoolplein.
Leerlingen die eerder op schoolplein en/of sportveld zijn, vallen niet onder verantwoordelijkheid van de school. Er is op dat moment geen toezicht.