(0515) 579 813 reinboge@degreiden.nl

Graag telefonisch een ziekmelding doorgeven, bij voorkeur rond de klok van 08.00 uur.
Telefoonnummer: 0515-579813
Is uw kind de volgende dag nog ziek, dan hoeft u niet weer te bellen.