(0515) 579 813 reinboge@degreiden.nl


Graag telefonisch een ziekmelding doorgeven, bij voorkeur rond de klok van 08.00 uur.
Telefoonnummer: 0515-579813
Is uw kind de volgende dag nog ziek, dan hoeft u niet weer te bellen.

Schoolverzuim
Als uw kind niet op school kan komen, dan kunt u dat telefonisch melden. Dagelijks wordt er door de groepsleerkracht een absentielijst bijgehouden. Indien de absentie vooraf niet is gemeld, wordt er meteen contact met de ouder/verzorger opgenomen om zodoende duidelijkheid te krijgen over de reden van het verzuim.