(0515) 579 813 reinboge@degreiden.nl

Sinds 1 augustus 2018 maken wij op school gebruik van de bibliotheek op school.
Met de bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.
We willen kinderen  stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games.
De bibliotheek op school helpt ons om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving.
Fenneke Westra is onze leesconsulent. Samen met Fenneke ontwikkelen wij een jaarlijks programma waar het leesplezier voorop staat.
Activiteiten die voor het schooljaar 2023 – 2024 op het programma zijn o.a. boekpromoties, voorlezen, lessen over media wijsheid, Friese boeken etc.WezijnveelmetTaalbezig!