(0515) 579 813 reinboge@degreiden.nl

Deze schoolgids geeft informatie aan ouders, zowel aan nieuwe als aan ouders die al kinderen op school hebben.
Aan nieuwe ouders, zodat zij weten wat ze kunnen verwachten.
Aan ouders die al kinderen op school hebben, leggen we verantwoording af voor onze manier van werken en voor de resultaten die we behalen.

03IB Schoolgids 2022-2023