(0515) 579 813 reinboge@degreiden.nl

Waar de school CBS de Reinbôge voor:

 MottoDe Reinbôge geeft je basisschooltijd KLEUR!! 

 Zoveel kinderen zoveel verschillen…. als de kleuren van de regenboog. Op de Reinbôge zien we de mogelijkheden en kansen van elk kind en geven we vanuit een palet met aan te leren kennis en vaardigheden kleur aan de schoolloopbaan van onze leerlingen. We doen dat in een veilige en fijne sfeer waar je van je fouten mag leren en waarbij de kinderen gemotiveerd groeien in zelfkennis, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.   

Uitgangspunten/ specifiek concept:
De KLEUR die wij het onderwijs geven kenmerkt zich door:

De K van KLEUR staat in ons onderwijsconcept voor Kansrijk onderwijs:

 • Klassikaal onderwijs met maximale differentiatie
 • Klassen doorbrekend , op vaste momenten  werken de kinderen  in heterogene groepjes
 • Kansen benutten is ons uitgangspunt, mogelijkheden en  kwaliteiten in kinderen benutten
 • Kennis en vaardigheden aanbieden, méér dan de kerndoelen, gericht op de toekomst
 • Keuzestof bieden waar de leerlingen zelfstandig of coöperatief samenwerkend aan mogen werken

De L van KLEUR staat in ons onderwijsconcept voor Leerlinggericht onderwijs:

 • Leerlingen ontmoeten een leerkracht die voorspelbaar is zodat zij precies weten waar ze aan  toe zijn
 • Leerlingen werken bij ons in een veilig en ontspannen school- en groepsklimaat waarbij de sociaal- emotionele ontwikkeling centraal staat
 • Leerlingen vertonen verschillen in leerniveau en sociaal emotionele ontwikkeling , ons team speelt daar proactief op in
 • Leerlingen hebben keuze in hun dag– en weekprogramma en zijn intensief betrokken, waarbij we rekening houden met hun eigen mening
 • Leerlingen worden uitgedaagd net dat ene stapje meer te zetten
 • Leerlingen worden uitgedaagd actief antwoorden op eigen vragen te vinden
 • Leerlingen leren binnen onze school medeverantwoordelijk te dragen voor het eigen leer- en werkproces, dat van de groep en voor de gebruikte materialen
 • Leerlingen waarbij het leren wat lastiger en waarbij het wat sneller gaat ontvangen passende planmatige leerlingenzorg             

Net dat ene stapje meer zetten om zelfstandig een oplossing voor een probleem te vinden…

De E van KLEUR staat in ons onderwijsconcept voor Effectieve instructie:

 • Een dagelijkse terugblik aan het begin van de les
 • Elke les een concrete presentatie van het lesdoel /instructie
 • Een begeleide inoefening bieden voor wie dat nodig heeft
 • Een (begeleid) zelfstandige verwerking organiseren
 • Evaluatie met feedback, individueel en als klas leren wat je kunt verbeteren

De U van KLEUR staat in ons onderwijsconcept voor Uitdagend onderwijs:

 • Uitgedaagd worden door een rijke, overzichtelijke en opgeruimde leeromgeving
 • Uitgedaagd worden door het samen vieren van een feest, een gezamenlijke presentatie, activiteiten van kookles tot het maken van power point presentaties zijn onderdeel van ons aanbod
 • Uitgedaagd worden om goed zelfstandig te werken en daardoor te groeien in zelfstandigheid en zelfvertrouwen
 • Uitgedaagd worden om zelfstandig, of samen met anderen, antwoorden op eigen vragen te zoeken en vinden

De R van KLEUR staat in ons onderwijsconcept voor Resultaatgericht:

 • Richten op hoge verwachtingen, resultaatgericht zijn
 • Resultaten halen die voldoen aan de normen van de inspectie; 

Als kinderen voelen dat je gelooft in hun kunnen dan presteren ze beter! 

Ons “kleur”-rijk onderwijs kenmerkt zich door:

 • Actieve betrokkenheid van ouders en het dorp
 • Onderwijsactiviteiten die gericht zijn op het ontmoeten van de echte buitenwereld
 • Onze school een samenwerkingsplaats te laten zijn waar we met andere organisaties zoals de peuterspeelzaal en de bibliotheek,  -delen en van elkaar leren
 • Op onze school actief te sturen op een respectvolle omgang met een ieder waardoor iedereen hier zichzelf (dus kleurrijk) mag zijn.