(0515) 579 813 reinboge@degreiden.nl

In de maanden mei en juni houden we in samenwerking met Kids First een behoefte peilingsonderzoek om er draagvlak is voor voorschoolse en naschoolse opvang in Tjerkwerd.

Flyer behoefteonderzoek Tjerkwerd 2023