(0515) 579 813 reinboge@degreiden.nl

2022-01-17 Protocol Basisonderwijs
Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 – BOinK AJN RIVM_ 241221

In het primair onderwijs zijn de maatregelen voor groepen ongewijzigd en net als voor de kerstvakantie.   

  • Bij één of twee besmettingen in een groep of klas is het niet nodig dat de hele klas of groep in quarantaine gaat. 
  • Bij drie of meer besmettingen binnen 7 dagen neemt de school contact op met de onderwijsadvieslijn van de GGD. Mogelijk zijn er aanvullende maatregelen, zoals een quarantaineadvies, nodig.